Harmonogram   Nástěnka     Galerie

Slouží k informování hráčů ohledně událostí a zároveň můžete přispívat vlastní tvorbou.

Harmonogram (RPG akce)

Jsou to předem naplánované události, kde se schází postavy v určený čas.
Většinou se jedná o plesy a jiné slavnosti. Vaše účast je bodovaná podle kvality RPG příspěvku a aktivity.

Pokud se nemůžete RPG akce zúčastnit, nezískáte žádné body ani neztrácíte. Neposílejte však v tomto případě Galerii a zanechte nám zprávu ve formuláři.

Denní nástěnka

Budete mít možnost každý den psát, co jste prožili formou vypravování. Pochlubit se svou tvorbou a dát ji na odiv nemilosrdnému oku veřejnosti. Vaše dílo bude bodované. Pozor na ovlivňování postav, které vám nepatří! Můžete o nich pouze psát, když jste se potkali v chatové místnosti. Ovlivňovat lze vaši rodinu, komorné, strážce, kohokoliv, kromě postav jiných hráčů a postav NPC.


Galerie

Na RPG akce se zasílají fotografie šatů dívek (musí obsahovat faceclaim jejich postavy). U události je vždy napsaný dresscode - čili co je vhodné si vzít na sebe. Dívky v Selekci dostanou 1 bod.

Vzor ideální fotografie

Obsahuje faceclaim vašeho charakteru.
Je zabraná celá postava.

Pokud neumíte s photoshopem, můžete nám zaslat fotografie šatů a FC na photoshop@rpg-selekce.cz
Je nutno zaslat portrét FC a šaty v pozici, aby je bylo možno co nejvěrohodněji napasovat na sebe.